DPO1305/2000
ID intern unic:  321437
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1305
din  19.01.2000
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Arcadie DZIUBINSCHI
Publicat : 27.01.2000 în Monitorul Oficial Nr. 010     art Nr : 60
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul protecţiei sociale a veteranilor, participare activă la viaţa socială şi la educarea tinerei generaţii, domnului Arcadie DZIUBINSCHI, prim-vicepreşedinte al Consiliului Organizaţiei Veteranilor din Republica Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 19 ianuarie 2000.
Nr. 1305-II.