DPO1307/2000
ID intern unic:  321439
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1307
din  20.01.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
de la Societatea pe Acţiuni "Uzina Metalurgică Moldovenească"
Publicat : 03.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 12-13     art Nr : 68
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă ireproşabilă în industria metalurgică, contribuţie substanţială la asigurarea tehnică şi perfecţionarea procesului de  producţie şi activitate intensă de raţionalizare, se conferă:
    Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului Igor TAVROLOV       - inginer principal;
    Medalia "Meritul Civic"
    domnului Veaceslav CHIRIŢA   - tăietor metal fierbinte
    domnului Ion CUZUIOC            - oţelar la cuptorul electric
    domnului Viktor KOZLOV        - mecanic la deservirea macaralelor.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                             Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 20 ianuarie 2000.
    Nr. 1307-II.