DPO1308/2000
ID intern unic:  321440
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1308
din  21.01.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Alexei ANDRIEVSCHI
Publicat : 03.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 12-13     art Nr : 69
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate diplomatică prodigioasă şi contribuţie meritorie la promovarea politicii externe a statului, domnului Alexei ANDRIEVSCHI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 21 ianuarie 2000.
    Nr. 1308-II.