DPO1309/2000
ID intern unic:  321441
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1309
din  24.01.2000
Privind conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Victor GUŢULEAC
Publicat : 03.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 12-13     art Nr : 70
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, pentru activitate ştiinţifico-pedagogică prodigioasă şi contribuţie substanţială la sporirea rolului organelor afacerilor interne în asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, domnului Victor GUŢULEAC, rector (comandant) al Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare", i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                        Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 24 ianuarie 2000.
    Nr. 1309-II.