DPO148/1995
ID intern unic:  321446
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 148
din  11.05.1995
privind decorarea domnului
Nicolae CORLĂTEANU cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 01.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 29-30     art Nr : 328
    În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea ştiinţei filologice, pentru contribuţie substanţială la crearea unor lucrări fundamentale în domeniul lingvisticii şi aport considerabil la pregătirea tinerilor savanţi şi specialiştilor de înaltă calificare, domnul Nicolae CORLĂTEANU, academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, se decorează cu "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                      Mircea SNEGUR

    Chişinău, 11 mai 1995.
    Nr. 148.