DPO149/1995
ID intern unic:  321447
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 149
din  12.05.1995
cu privire la decorarea cu ordine şi medalii
a unui grup de lucrători din domeniul învăţămîntului
Publicat : 01.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 29-30     art Nr : 329
    În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifico-pedagogică îndelungată şi rodnică, merite în perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    GULEA Aurelian                   - şef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
cu medalia "Meritul Civic"
    AVDEEV Larisa                    - profesoară la şcoala medie nr. 37 din or. Chişinău
    CHERDIVARENCO
    Mihail                                   - şef de catedră la Universitatea Tehnică a Moldovei
    CHETRUŞ Petru                  - prorector al Universităţii de Stat din Moldova
    LUPAŞCU Ştefan                 - membru al Consiliului de conducere al Uniunii Jurnaliştilor
                                                 din Moldova
    REABŢOV Constantin         - profesor la colegiul de Pedagogie şi Arte din or. Cahul
    ROŞCA Vasile                     - director al şcolii medii din s. Corneşti, raionul Ungheni
    SIMAŞCHEVICI Alexei      - şef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
    ŞALARI Vasile                     - şef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova.

     PREŞEDINTELE
     REPUBLICII MOLDOVA                             Mircea SNEGUR

    Chişinău, 12 mai 1995.
    Nr. 149.