DPO152/1995
ID intern unic:  321450
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 152
din  17.05.1995
cu privire la decorarea unui grup de lucrători
ai complexului agroindustrial cu ordine şi medalii
Publicat : 01.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 29-30     art Nr : 332
    În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole, contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se decorează:
    cu "Ordinul Republicii"
    POPOVICI Ion                      - şef de direcţie generală la Ministerul Agriculturii
                                                  şi Alimentaţiei
    SÎTARI Valeriu                      - preşedinte al asociaţiei agricole "Hlina", raionul
                                                   Briceni
    cu ordinul "Gloria Muncii"
    AVORNIC Gheorghe            - conducător de brigadă în colhozul "Dubăsarii Vechi",
                                                  raionul Criuleni
    BOBEICA Maria                   - muncitoare în sovhozul de reproducţie "Ungheni",
                                                  raionul Ungheni
    BUCIUCIANU Eugen           - agronom-şef în gospodăria agricolă "Victoria",
                                                  raionul Edineţ
    BUDEŞTEANU Alexei         - director al silozului de cereale din Iargara,
                                                 raionul Leova
    CAMERZAN Ion                 - agronom-şef la Societatea pe Acţiuni "Moldova",
                                                 raionul Glodeni
    CHER Stepan                       - conducător de brigadă în colhozul "Pravda", raionul
                                                 Comrat
    CIOBANU Andrei                 - preşedinte al colhozului "Moldova", raionul Ştefan-Vodă
    CIOBANU Ilarion                 - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Alfa-Nistru",
                                                  raionul Soroca
    COJOCARI Vasile                 - preşedinte al firmei agrare "Drepcăuţi", raionul Briceni
    COJOCARU Ion                    - conducător de brigadă în firma agricolă "Miciurin",
                                                   raionul Sîngerei
    CONEA Vasile                       - şef de fermă în gospodăria agricolă "Boris Glavan",
                                                   raionul Drochia
    COSTIUC Valerii                   -  şef de secţie la Institutul de Proiectări pentru
                                                  Organizarea Teritoriului, or. Chişinău
    GRAMA Vasile                      - preşedinte al gospodăriei agricole "Frasin",
                                                  raionul Donduşeni
    GRÎU Elena                           - şef de fermă la Colegiul Electromecanic Roşcani,
                                                   raionul Anenii Noi
    HAREA Valeriu                      - preşedinte al cooperativei agricole "Struguraş",
                                                  raionul Teleneşti
    LISNIC Gheorghe                  - mecanizator în Societatea pe Acţiuni "Ialova",
                                                   raionul Rezina
    MERLAN Nicolae                 - agronom-şef în gospodăria agricolă "Moldova",
                                                  raionul Cimişlia
    MORARI Ion                         - conducător de brigadă la Asociaţia Interrraională
                                                  de Producţie, Reparaţie şi Exploatare Ungheni a
                                                  Concernului de Stat al Gospodăriei Apelor "Acva"
    MORARU Anatol                  - preşedinte al Asociaţiei intergospodăreşti pentru
                                                  creşterea cărnii de porc Cantemir
    MORARU Petru                   - preşedinte al Întreprinderii intergospodăreşti
                                                 colective pentru producerea cărnii de porc Hînceşti
    PASCARI Grigore                - conducător de brigadă la Societatea pe
                                                 Acţiuni "Ciuciulea", raionul Glodeni
    PAVEL Vasile                       - preşedinte al gospodăriei agricole "Victoria",
                                                  raionul Făleşti
    SIMAŞCO Vladimir              - preşedinte al cooperativei agricole de producţie
                                                 "Cioara", raionul Hînceşti
    SÎRGHI Ştefan                      - preşedinte al colhozului "Prietenia", raionul Ungheni
    STAŢIUC Alexanru              - şef de fermă în asociaţia agricolă "Balasineşti",
                                                 raionul Briceni
    TABARANU Grigore            - preşedinte al gospodăriei agricole "Grănicerul",
                                                 raionul Făleşti
    TĂRÎŢĂ Petru                      - preşedinte al colhozului "Biruinţa", raionul Basarabeasca
    TERENTI Serafim                 - preşedinte al colhozului "Nistru", raionul Dubăsari
    TOCARCIUC Grigore          - preşedinte al colhozului "Mălăieşti", raionul Orhei
    TUDORACHE Pavel            - conducător de brigadă în gospodăria agricolă
                                                "Bardar",raionul Ialoveni
    TULEI Iurie                           - preşedinte al gospodăriei agricole "Nistru",
                                                  raionul "Ştefan-Vodă"
    ŢVEATCOV Vasilii               - preşedinte al cooperativei agricole de producţie
                                                 "Troiţa", raionul Leova
    VATAGA Eudochia                - conducător de brigadă la Societatea pe
                                                  Acţiuni "Basarabia", raionul Anenii Noi
    VOLCOV Stepan                  - tractorist în sovhozul-fabrică "Ăfironos",
                                                  raionul Căinari
    VOLUŢĂ Ecaterina               - muncitoare în sovhozul-fabrică "Onişcani",
                                                  raionul Călăraşi
    cu medalia "Meritul Civic"
    BADAN Nicolae                    - conducător de brigadă în cooperativa agricolă
                                                 "Coropceni", raionul Teleneşti
    BĂDĂRĂU Ion                     - conducător de brigadă în colhozul-agrofirmă
                                                 "Valea Perjei", raionul Ciadîr-Lunga
    BOSTAN Vasilisa                  - muncitoare în gospodăria agricolă
                                                 colectivă "Brînza", raionul Vulcăneşti
    BUGA Grigore                      - conducător de brigadă în gospodăria agricolă
                                                 colectivă "Ţîpala", raionul Ialoveni
    CAIREAC Ivana                   - preşedinte al Asociaţiei arendaşilor combinatului
                                                 de prelucrare a cerealelor Ciadîr-Lunga
    CAUN Dumitru                      - conducător de brigadă în gospodăria agricolă
                                                   "Tîrnova", raionul Donduşeni
    CATRANJI Victoria              - conducătoare de brigadă în sovhozul-fabrică
                                                 "Ciumai", raionul Taraclia
    CEBOTARI Ştefan                 - preşedinte al Asociaţiei raionale de producţie
                                                  "Fertilitatea", raionul Sîngerei
    CERNEŢCAIA Anna              - zootehnician-selecţionar principal în gospodăria
                                                    agricolă de stat "Cimişlia", raionul Cimişlia
    CHIRIOGLO Vasilii                - tractorist în colhozul-agrofirmă "Ciadîr",
                                                   raionul Ciadîr-Lunga
    CIORICI Pavel                        - director al întreprinderii avicole pentru
                                                    producerea cărnii din Nisporeni
    CIRIKEAN Djanibec               - conducător de brigadă în colhozul "Pobeda",
                                                    raionul Basarabeasca
    CIUBACIUC Vasile                - cioban în colhozul "Troiţa", raionul Leova
    CÎSA Zinovia                           - muncitoare în sovhozul "Vulcăneştschii", raionul
                                                    Vulcăneşti
    COJOCARU Zina                    - mulgătoare  în colhozul "Moldova", raionul Soroca
    COSTIN Anton                        - tîmplar la Societatea pe Acţiuni "Zubreşti", raionul
                                                     Străşeni
    COVALCIUC Mihai                 - conducător de brigadă în agrofirma "Moldova
                                                     Suverană", raionul Edineţ
    CRISKO Gheorghii                   - preşedinte al colhozului "Avangard", raionul Soroca
    DERMINJI Piotr                       - tractorist în agrofirma "Vierul", raionul Cahul
    DOMENTII Nicolae                 - director al întreprinderii agricole de stat "Cărbuna",
                                                     raionul Căinari
    DUMBROVANU Valentin        - mecanizator în gospodăria agricolă "Corlăteni",
                                                     raionul Rîşcani
    DVOSKIN Iacov                      - inginer-şef adjunct la Institutul de Proiectări
                                                      "Acvaproiect", or. Chişinău
    EŞANU Tudor                           - conducător de brigadă în colhozul "Trud", raionul
                                                      Rîşcani
    FRECĂUŢAN Eugenia             - conducătoare de brigadă în colhozul "Răscăieţi",
                                                     raionul Ştefan-Vodă
    FRUNZA Zinaida                      - şefă de grupă la Institutul de Proiectări pentru
                                                      Organizarea Teritoriului, or. Chişinău
    FUIOR Iulia                               - mulgătoare în sovhozul "Abaclia", raionul Basarabeasca
    FUŞTEI Vasile                           - conducător auto la întreprinderea intergospodărească
                                                      colectivă pentru producerea cărnii de porc Hînceşti
    GAGIM Mihai                            - muncitor  în sovhozul-fabrică "Onişcani", raionul
                                                      Călăraşi
    GAMANJI Ion                           - agronom-şef la Societatea pe Acţiuni "Taraclia",
                                                      raionul Căinari
    GHEORGHIEV Radion              - tehnician pentru însămînţarea artificială în colhozul
                                                       "Maiac", raionul Comrat
    GLOBA Andrei                          - preşedinte al cooperativei agricole de producţie
                                                      "Gagarin", raionul Orhei
    GREŢU Nicolai                          - şef de fermă la Societatea pe Acţiuni "Scînteia",
                                                       raionul Cantemir
    GRIGORIEV Simion                  - şef de secţie la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    ISAC Nicolae                             - sudor electric la combinatul de produse cerealiere
                                                       Chişinău
    JITARI Boris                               - conducător de brigadă în cooperativa agricolă
                                                       de producţie "Bălăureşti", raionul Nisporeni
    LAZAREV Mihail                       - inginer-şef al silozului de cereale Căuşeni
    LEAHU Timofei                          - conducător de brigadă în colhozul "Dubăsarii Vechi",
                                                       raionul Criuleni
    LEONTE Ion                              - conducător de brigadă în Societatea pe Acţiuni
                                                       "Patria",
raionul Rezina
    LESNIC Anatolie                        - conducător de brigadă în asociaţia agricolă
                                                       "Trebisăuţi",
raionul Briceni
    LITAVSCHI Anatolii                  - mecanizator în gospodăria agricolă "Zorile",
                                                       raionul Ungheni
    LIUŢCANOV Olempii                - conducător de brigadă în colhozul "Rodina",
                                                        raionul Taraclia
    MAGALEAS Boris                     - agronom-şef în gospodăria agricolă "Şuri",
                                                       raionul Drochia
    MARCOV Petru                         - conducător de brigadă în gospodăria agricolă
                                                       "Nistru", raionul Ştefan-Vodă
    MERIACRI Vera                        - muncitoare la firma agricolă "Călăraşi",
                                                       raionul Călăraşi
    MIHOV Maria                            - conducătoare de brigadă în firma agricolă
                                                       "Vierul", raionul Cahul
    MILER Nichifor                          - şef de fermă în gospodăria de  stat "Şişcani",
                                                       raionul Nisporeni
    MÎNDRILĂ Pavel                       - inginer-şef al proiectului la Institutul de Proiectări
                                                       "Acvaproiect", or. Chişinău
    MOCANU Dumitru                    - preşedinte al asociaţiei raionale de producţie
                                                       "Fertilitatea", raionul Orhei
    MOSCALENCO Vladimir          - conducător de brigadă în Societatea pe Acţiuni
                                                       "Prietenia", raionul Rezina
    NANI Nicolae                             - inginer-şef în gospodăria experimentală de producţie
                                                        "Băcioi", raionul Ialoveni
    OSTROVSCHI Piotr                  - conducător de brigadă în colhozul "Alexeevca",
                                                       raionul Floreşti
    PANFILE Vasile                         - şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    PARA Nicolae                            - conducător de brigadă în colhozul "Drujba", raionul
                                                       Leova
    PASCARI Ion                             - maşinist-buldozerist la coloana mecanizată mobilă
                                                        nr. 15, or. Orhei, a Concernului de Stat "Acva"
    PLĂCINTA Iulian                        - tractorist la înteprinderea intergospodărească colectivă
                                                        pentru producerea cărnii de porc, or. Hînceşti
    POPA Zinaida                             - conducătoare de brigadă la firma agricolă "Moldova",
                                                        raionul Dubăsari
    POSTOLACHI Maria                 - mulgătoare în gospodăria agricolă "Pelenia",
                                                        raionul Rîşcani
    RACU Mihai                               - mecanizator în gospodăria agricolă "Moldova",
                                                       raionul Teleneşti
    RÎNJA Filip                                 - director al firmei agricole "Moldova" "Ocniţa",
                                                        raionul Floreşti
    RUSNAC Vasile                          - mecanizator în gospodăria agricolă "Ocniţa", raionul
                                                        Ocniţa
    RUSU Mihai                                - conducător de brigadă în colhozul "Grinăuţi", raionul
                                                        Ocniţa
    SCUTARI Ion                             -  şef de catedră la Universitatea Agrară de Stat din
                                                       Moldova
    SPIVACENCO Anatol               - preşedinte al cooperativei agricole "Valea Codrului",
                                                       raionul Orhei
    SPÎNU Ion                                  - conducător  de brigadă în cooperativa agricolă
                                                       "Ciobălaccia", raionul Cantemir
    SVECLA Vladimir                       - inginer-coordonator la Institutul de proiectări pentru
                                                        Organizarea Teritoriului, or. Chişinău
    ŞELUDCO Iaroslav                     - agronom-şef în colhozul "Şofrîncani", raionul Edineţ
    TURTUREAN Ion                       - agronom în gospodăria agricolă "Făleşti", raionul Făleşti
    ŢVEATCOV Matvei                   - şef al complexului de  creştere a bovinelor "Burlăceni,
                                                        raionul Vulcăneşti
    URSU Valentina                           - mulgătoare la Societatea pe Acţiuni "Danul",
                                                        raionul Glodeni
    VĂSCAUŢAN Lidia                    - mulgătoare în sovhozul "Mărculeşti", raionul Floreşti
    VRABIE Iurie                               - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Prut",
                                                         raionul Ungheni
    ZBANCĂ Victor                           - conducător de brigadă în gospodăria agricolă
                                                         "Testemiţeanu", raionul Drochia.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                Mircea SNEGUR

    Chişinău, 17 mai 1995.
    Nr. 152.