DPO153/1995
ID intern unic:  321451
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 153
din  17.05.1995
cu privire la decorarea domnului
Andronii BĂLEANU cu medalia "Meritul Civic"
Publicat : 01.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 29-30     art Nr : 333
    În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate fructuoasă pe tărîmul culturii, merite deosebite în dezvoltarea artei teatrale şi aport personal la valorificarea şi propagarea creaţiei populare, domnul Andronii BĂLEANU, director artistic al Palatului Ceremoniilor Oficiale de Stat, se decorează cu medalia "Meritul Civic".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                         Mircea SNEGUR

    Chişinău, 17 mai 1995.
    Nr. 153.