DPO157/1995
ID intern unic:  321455
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 157
din  19.05.1995
cu privire la decorarea domnului Victor GHERIAC,
doamnelor Valentina SADOVSCHI, Taisia ŞAEVA
şi Victoria CHIRCă-BARACCI cu distincţii de stat
Publicat : 01.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 29-30     art Nr : 337
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea substanţială la crearea şcolii naţionale teatrale şi cinematografice, se decorează:
cu "Ordinul Republicii"
    GHERIAC Victor              - artist al poporului
cu medalia "Meritul Civic"
    SADOVSCHI Valentina    - artistă emerită
    ŞAEVA Taisia                   - artistă emerită
cu medalia "Mihai Eminescu"
    CHIRCĂ-BARACCI
    Viorica                                - artistă a poporului.

    PPREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            Mircea SNEGUR

    Chişinău, 19 mai 1995
    Nr. 157.