DPO160/1995
ID intern unic:  321457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 160
din  25.05.1995
Privind decorarea domnului Gheorghe EŞANU
cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 09.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 031     art Nr : 349
În temeiul art. 88  lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea muzicii populare, contribuţie substanţială la pregătirea şi desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice, domnul Gheorghe EŞANU, artist al poporului din Republica Moldova, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii"
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 25 mai 1995.
Nr. 160.