DPO168/1995
ID intern unic:  321463
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 168
din  02.06.1995
Cu privire la decorarea domnilor Ion TABURŢĂ
şi Victor MARINESCU cu distincţii de stat
Publicat : 15.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 033     art Nr : 369
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la  distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artelor plastice, activitate metodico-pedagogică rodnică, contribuţie personală la formarea personalităţii artistice a tinerilor plasticieni, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
TABURŢĂ Ion     - membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
        Republica Moldova, or. Chişinău
cu medalia "Meritul Civic"
MARINESCU Victor   - profesor la Liceul Republican-Internat de Arte Plastice
        "Igor Vieru", or. Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 2 iunie 1995.
Nr. 168.