DPO178/1995
ID intern unic:  321470
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 178
din  09.06.1995
Cu privire la decorarea unui grup
de lucrători medicali cu distincţii de stat
Publicat : 26.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 034     art Nr : 385
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică  în domeniul ocrotirii sănătăţii, merite în dezvoltarea şi perfecţionarea serviciului psihiatric şi profesionalism înalt, următorii lucrători medicali ai Spitalului Clinic Republican de Psihiatrie se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
BUSUIOC Isac   - şef de secţie
MERLA Dumitru   - medic şef adjunct
cu medalia "Meritul Civic"
BOICO Valentina   - infirmieră
CATANA Natalia   - soră medicală superioară.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Mircea SNEGUR
Chişinău, 9 iunie 1995.
Nr. 178.