DPO187/1995
ID intern unic:  321476
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 187
din  14.06.1995
cu privire la decorarea unui grup de
lucrători medicali cu ordine şi medalii
Publicat : 29.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 35     art Nr : 412
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, muncă îndelungată şi conştiincioasă în domeniul asistenţei medicale a populaţiei, contribuţie substanţială la pregătirea cadrelor de înaltă calificare, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    MAGDEI Eudochia                         - şefă de secţie la Spitalul Clinic Republican pentru Copii
    MOLDOVAN Dumitru                   - medic şef al Spitalului Raional Central Căuşeni
    PERJU Victoria                               - medic la Spitalul Raional Central Taraclia
cu medalia "Meritul Civic"
    CĂRĂRUŞ Ilarion                           - medic şef al unităţii medico-sanitare nr. 3, Societatea
                                                            pe acţiuni "Pielart" din Chişinău
    CHERDIVARENCO
    Natalia                                           - şefă decatedră la Universitatea de Stat de Medicină
                                                           "N. Testemiţanu"
    GRAMA Mihai                              - medic şef al Centrului de iginenă şi Epidemiologie Rîşcani
    GROSU Aurel                                - şef de  secţie la Institutul de Cercetări Ştiinţifice
                                                            în Medicina Preventivă şi Clinică
    MITICA Vasile                               - şef al punctului felceroobstetrical, s. Cornova,
                                                            raionul Ungheni
    REABOI Ana                                  - felcer la Staţia de Urgenţă din or. Bălţi
    ROTARI Elena                                - soră medicală superioară la Asociaţia Medicală
                                                             Teritorială din sectorul Ciocana, municipiul Chişinău
    ŢURCANU Mariana                       - profesoară la Colegiul de Medicină din or. Bălţi.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                         Mircea SNEGUR

    Chişinău, 14 iunie 1995.
    Nr. 187.