DPO201/1995
ID intern unic:  321487
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 201
din  29.06.1995
Cu privire la decorarea unui grup
de constructori cu ordine şi medalii
Publicat : 14.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 038     art Nr : 442
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din  30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de  stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul construcţiilor, merite în edificarea blocurilor locative şi obiectivelor de menire social-culturală, realizarea unor înalţi indicatori în producţie, se decorează un grup de constructori de la Societatea pe Acţiuni "Consind-prim" a Asociaţiei "Moldova-construcţia":
cu ordinul "Gloria Muncii"
ROTARENCO Vitalie   - şef de şantier la Direcţia de Construcţii nr. 10
ŞCICICA Anatolii     - inginer şef la Direcţia de Construcţii nr. 9
cu medalia "Meritul Civic"
BELAIA Claudia     - contabil şef la Direcţia de Construcţii nr. 8
CECEL Vasile     - montor la Direcţia de Construcţii nr. 40
GANDRABURA Vasile   - zidar la Direcţia de Construcţii nr. 45
LARI Vera       - conducător de brigadă la Direcţia de
        Construcţii nr. 22.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Mircea SNEGUR
Chişinău, 29 iunie 1995.
Nr. 201.