DPO217/1995
ID intern unic:  321500
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 217
din  12.07.1995
Cu privire la decorarea domnului
Mircea BOLOGA cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 28.07.1995 în Monitorul Oficial Nr. 041     art Nr : 477
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifică şi de investigaţii rodnică şi îndelungată în domeniul termo- şi electrofizicii, contribuţie personală la pregătirea tinerilor savanţi şi specialiştilor de înaltă calificare, merite în consolidarea relaţiilor cu oamenii de ştiinţă de peste hotare, domnul Mircea BOLOGA, director al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, se decorează cu ordnul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Mircea SNEGUR
Chişinău, 12 iulie 1995.
Nr. 217.