DPO219/1995
ID intern unic:  321502
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 219
din  12.07.1995
Cu privire la conferirea titlului onorific "Maestru în Artă"
domnilor Ion CIOBANU, Anatol LAPICUS, Iurie MAHOVICI şi Alexandru RAILEANU
Publicat : 28.07.1995 în Monitorul Oficial Nr. 041     art Nr : 479
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate pedagogică rodnică, merite în dezvoltarea artei muzicale, contribuţie la instruirea cadrelor de  muzicieni-interpreţi şi înaltă măiestrie profesională, se conferă titlul onorific "Maestru în Artă" domnilor:
CIOBANU Ion     - şef de catedră la Institutul de Stat al Artelor din Moldova
LAPICUS Anatol     - lector superior la Academia de Muzică
        "Gavriil Musicescu"
MAHOVICI Iurie     - lector superior la Academia de Muzică
        "Gavriil Musicescu"
RAILEANU Alexandru   - director al Şcolii Raionale de Muzică pentru
        Copii din Nisporeni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 12 iulie 1995.
Nr. 219.