DPO998/2007
ID intern unic:  321524
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 998
din  28.02.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Gheorghe DUCA
Publicat : 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 032     art Nr : 129
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie substanţială la aprofundarea relaţiilor interacademice şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Gheorghe DUCA, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 998-IV. Chişinău, 28 februarie 2007.