DPO1026/2007
ID intern unic:  321786
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1026
din  12.03.2007
privind conferirea Ordinului "Credinţă Patriei" clasa III domnului Victor GAICIUC
Publicat : 16.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 036     art Nr : 167
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în asigurarea capacităţii de apărare a statului şi contribuţie la dezvoltarea colaborării dintre Republica Moldova şi alte state şi organizaţii internaţionale, domnului Victor GAICIUC, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, Reprezentant al Republicii Moldova la NATO, i se conferă Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III.          
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1026-IV. Chişinău, 12 martie 2007.