DPO1314/2000
ID intern unic:  321787
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1314
din  28.01.2000
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători de la Societatea pe Acţiuni "Alimentarmaş"
Publicat : 10.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 14-16     art Nr : 76
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru munca îndelungată şi rodnică în domeniul industriei, contribuţie substanţială la sporirea nivelului tehnic al producţiei şi activitate intensă de raţionalizare, se conferă:
    Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului Zaifulla SULEIMANOV     - director;
    Medalia "Meritul Civic"
    domnului Cristofor CAZACU            - strungar
    domnului Efim ROZNERIŢA            - controlor.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 28 ianuarie 2000.
    Nr. 1314-II.