DPO1315/2000
ID intern unic:  321788
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1315
din  31.01.2000
privind conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Serafim URECHEAN
Publicat : 10.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 14-16     art Nr : 77
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea economică şi social-culturală a capitalei, domnului Serafim URECHEAN, primar general al municipiului Chişinău, i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                         Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 31 ianuarie 2000.
    Nr. 1315-II.