LPO29/2007
ID intern unic:  321891
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 29
din  22.02.2007
pentru ratificarea Protocolului facultativ la Convenţia
cu privire la drepturile copilului referitor la vînzarea
de copii, prostituţia şi pornografia infantilă
Publicat : 16.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 036     art Nr : 153     Promulgat : 07.03.2007
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Se ratifică Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului referitor la vînzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 25 mai 2000 (semnat de Republica Moldova la  8 februarie 2002), cu următoarea declaraţie:
"Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile protocolului se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova."
Art.2. - Guvernul, în colaborare cu Procuratura Generală, va întreprinde măsurile necesare în vederea realizării prevederilor protocolului menţionat şi va prezenta Comitetului pentru Drepturile Copilului, în termenele stabilite, rapoartele şi alte informaţii suplimentare referitoare la aplicarea acestuia.
Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va asigura remiterea instrumentului de ratificare depozitarului protocolului menţionat.
PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI      Marian LUPU
Nr.29-XVI. Chişinău, 22 februarie 2007.