OMJ100/2007
ID intern unic:  321898
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 100
din  07.03.2007
cu privire la aprobarea normelor de alimentare a deţinuţilor pentru cazurile
excepţionale cînd  aprovizionarea deţinuţilor cu hrană caldă nu  este posibilă,
şi a normelor de substituire a unor produse alimentare prin altele
Publicat : 16.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 036     art Nr : 149
Întru executarea prevederilor pct. 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 609 din 29 mai 2006 privind aprobarea normelor minime de alimentare zilnică a deţinuţilor şi de eliberare a detergenţilor şi în temeiul pct. 13 al Regulamentului Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 129 din 15.12.2000, -
O R D O N:
1. A aplica norma minimă zilnică de asigurare a deţinuţilor cu raţie rece în timpul escortării, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 609 din 29 mai 2006 (anexa nr. 6) pentru cazurile excepţionale, cînd aprovizionarea deţinuţilor  cu hrană caldă nu este posibilă.
2. Se aprobă normele de substituire a unor produse alimentare prin altele, la eliberarea raţiei alimentare deţinuţilor din sistemul penitenciar (anexa nr.1).
3. Substituirea produselor alimentare se va efectua numai în cazul lipsei sortimentului stabilit de alimente la depozitele instituţiei penitenciare în baza dispoziţiilor scrise a şefilor subdiviziunilor.
MINISTRUL JUSTIŢIEI        Vitalie PÎRLOG
Nr. 100. Chişinău, 7 martie 2007.