DPO1030/2007
ID intern unic:  321914
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1030
din  15.03.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasile BOLOCAN
Publicat : 23.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 039     art Nr : 179
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea culturii fizice şi sportului, contribuţie la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive şi activitate metodico-organizatorică intensă, domnului Vasile BOLOCAN, director adjunct al Şcolii Sportive Specializate de Box, Lupte Libere şi Kikboxing, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1030-IV. Chişinău, 15 martie 2007.