DPO1033/2007
ID intern unic:  321917
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1033
din  15.03.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
 domnului Mihail MARTÎNENCO
Publicat : 23.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 182
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, înalt profesionalism manifestat la înfăptuirea justiţiei şi contribuţie la promovarea reformei judiciare şi de drept, domnului Mihail MARTÎNENCO, vicepreşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 1033-IV. Chişinău, 15 martie 2007.