DPO1035/2007
ID intern unic:  321919
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1035
din  17.03.2007
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Petro CEALÎI
Publicat : 23.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 183
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor moldo-ucrainene, domnului Petro CEALÎI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Vladimir VORONIN

    Nr. 1035-IV. Chişinău, 17 martie 2007.