DPO1037/2007
ID intern unic:  321921
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1037
din  19.03.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Maia IONCO
Publicat : 23.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 185
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în mass-media, contribuţie la propagarea valorilor moral-spirituale şi înaltă măiestrie profesională, doamnei Maia IONCO, redactor-şef adjunct al Ziarului "Kişiniovsckie novosti", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Vladimir VORONIN

    Nr. 1037-IV. Chişinău, 19 martie 2007.