DPO1323/2000
ID intern unic:  321924
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1323
din  04.02.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Petru NEAMŢU
Publicat : 17.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 17-18     art Nr : 95
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale şi înaltă măiestrie artistică, domnului Petru NEAMŢU, prim-dirijor al Orchestrei de Muzică Populară "Folclor" a Companiei de Stat "Teleradio-Moldova", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                        Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 4 februarie 2000.
    Nr. 1323-II.