DPO1332/2000
ID intern unic:  321932
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1332
din  17.02.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Gheorghe CIMPOIEŞ
Publicat : 24.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 127
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul învăţămîntului universitar, activitate ştiinţifico-pedagogică prodigioasă şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, domnului Gheorghe CIMPOIEŞ, rector al Universităţii Agrare de Stat din Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                   Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 17 februarie 2000.
    Nr. 1332-II.