DPO1333/2000
ID intern unic:  321933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1333
din  18.02.2000
privind confrirea "Ordinului Republicii"
domnului Arhip CIBOTARU
Publicat : 24.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 128
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate de creaţie îndelungată şi rodnică şi contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale, domnului Arhip CIBOTARU, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                  Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 18 februarie 2000.
    Nr. 1333-II.