DPO1334/2000
ID intern unic:  321934
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1334
din  18.02.2000
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Mihail PLĂMĂDEALĂ
Publicat : 24.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 129
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele administraţiei publice şi contribuţie substanţială la asigurarea securităţii statului şi la combaterea criminalităţii, domnului general-maior de poliţie în rezervă Mihail PLĂMĂDEALĂ, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                     Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 18 februarie 2000.
    Nr. 1334-II.