DPO1336/2000
ID intern unic:  321936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1336
din  18.02.2000
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 24.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 131
    În temeiul art. 116 alin. (2) şi (4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 7 alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articolc unic. - Doamnele Nelea BUDĂI şi Ala COBĂNEANU se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                      Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 18 februarie 2000.
    Nr. 1336-II.