DPO1338/2000
ID intern unic:  321938
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1338
din  18.02.2000
privind numirea în funcţie a preşedinţilor unor judecători de sector
Publicat : 24.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 133
    În temeiul art. 116 alin. (2) şi (4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de preşedinte al judecătoriei următorii:
    Dumitru COROLEVSCHI         - la Judecătoria de sector Teleneşti
    Alexandru TODIRAŞCU           - la Judecătoria de sector Soroca.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA             Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 18 februarie 2000.
    Nr. 1338-II.