DPO1346/2000
ID intern unic:  321946
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1346
din  24.02.2000
Privind conferirea de distincţii de stat doamnei Larisa IAKUNINA
şi domnilor Gheorghe BOTEZATU şi Isaac ŞROIT
Publicat : 03.02.2000 în Monitorul Oficial Nr. 024     art Nr : 152
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru munca îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Larisa IAKUNINA    - profesor-consultant la Universitatea de Stat de
          Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu";
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Gheorghe BOTEZATU   - profesor universitar la Universitatea de Stat de
          Medicină şi Farmacie "Nicolae Tectemiţanu"
domnului Isaac ŞROIT     - colaborator ştiinţific principal la Institutul de
          Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii
          Mamei şi Copilului.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 24 februarie 2000.
Nr. 1346-II.