DPO1359/2000
ID intern unic:  321959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1359
din  02.03.2000
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Andrei MORARI
Publicat : 09.03.2000 în Monitorul Oficial Nr. 027     art Nr : 177
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele administraţiei publice şi contribuţie substanţială la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de colaborare reciproc avantajoasă dintre Republica Moldova şi ţările străine, domnului Andrei MORARI, director general al Întreprinderii de Stat pentru Comerţ Exterior "Moldova EXIM", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 2 martie 2000.
Nr. 1359-II.