DPO1366/2000
ID intern unic:  321966
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1366
din  09.03.2000
Privind conferirea de distincţii de stat unor poliţişti din Regimentul
de Patrulă şi Santinelă "SCUT" al Inspectoratului de Poliţie al municipiului Chişinău
Publicat : 16.03.2000 în Monitorul Oficial Nr. 029     art Nr : 188
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru bărbăţia, curajul şi spiritul de sacrificiu manifestate în timpul reţinerii unor criminali înarmaţi, se conferă:
Ordinul "Ştefan cel Mare"
domnului Mihail CIUHRII     - locotenent-major de poliţie;
Medalia "Pentru Vitejie"
domnului Mihail TĂNĂSESCU   - plutonier de poliţie
domnului Vasile ULINICI     - sergent-major de poliţie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Petru LUCINSCHI
Chişinău, 9 martie 2000.
Nr. 1366-II.