DPO1378/2000
ID intern unic:  321978
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1378
din  15.03.2000
Privind conferirea de distincţii de stat domnilor Anatoli BADICA,
Valeriu CIOBANU şi Anatoli SMOLEV
Publicat : 23.03.2000 în Monitorul Oficial Nr. 031     art Nr : 223
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru munca îndelungată şi rodnică în complexul agroindustrial şi contribuţie substanţială la sporirea eficienţei producţiei agricole şi la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Anatoli BADICA     - preşedinte al Întreprinderii de Stat de Producţie
          "Fertilitatea-ALMO", Chişinău
domnului Valeriu CIOBANU   - director general al Societăţii pe Acţiuni
          "UNIC-SEM", Chişinău;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Anatoli SMOLEV   - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni
          "Vinurile de Comrat".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 15 martie 2000.
Nr. 1378-II.