DPO1388/2000
ID intern unic:  321986
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1388
din  27.03.2000
Privind conferirea de distincţii
de stat unui grup de oameni de teatru
Publicat : 06.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 037     art Nr : 271
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate de creaţie îndelungată şi prodigioasă, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei teatrale şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Ordinul "Gloria Mincii"
doamnei Lidia VALEANSCHI   - actriţă la Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor
          "Ion Creangă" din Chişinău;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Petru BALAN     - pictor-scenograf la Teatrul Municipal "Satiricus"
          din Chişinău
doamnei Maria DONI     - actriţă la Teatrul "Luceafărul" din Chişinău
domnului Victor IGNAT     - director artistic al Teatrului Armatei Naţionale
doamnei Melania LUPAN     - actriţă la Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri"
          din Bălţi
domnului Ion POPESCU     - actor şi regizor la Teatrul Municipal "Satiricus"
          din Chişinău
domnului Vasile TГBВRЮГ  - actor la Teatrul Municipal \"Satiricus\" din Chi\xa7inгu;
Medalia "Mihai Eminescu"
domnului Alexei URSU     - secretar literar la Teatrul Naţional
          "Vasile Alecsandri" din Bălţi;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Alexandra DRUMI   - actriţă la Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri"
          din Bălţi
doamnei Valentina COLOSENCO   - machior la Teatrul Naţional de Operă şi Balet.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 27 martie 2000.
Nr. 1388-II.