DPO1396/2000
ID intern unic:  321992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1396
din  31.03.2000
Privind conferirea "Ordinului Republicii"
doamnei Irina ARHIPOVA
Publicat : 06.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 037     art Nr : 275
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în propagarea artei muzicale şi dezvoltarea relaţiilor culturale dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă, doamnei Irina ARHIPOVA, solistă la Teatrul Mare Academic de Stat, preşedinte al Uniunii Internaţionale a Muzicienilor, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 31 martie 2000.
Nr. 1396-II.