DPO1397/2000
ID intern unic:  321993
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1397
din  31.03.2000
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
protoiereului mitrofor Nicolae ROBU
Publicat : 06.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 037     art Nr : 276
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în restaurarea unor monumente de istorie şi arhitectură şi contribuţie substanţială la renaşterea spirituală a societăţii, protoiereului mitrofor Nicolae ROBU, protopop al judeţului Chişinău, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 31 martie 2000.
Nr. 1397-II.