DPO1403/2000
ID intern unic:  321999
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1403
din  04.04.2000
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Maria POSTOICO
Publicat : 13.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 039     art Nr : 303
În temeiul art. 88 lit. a) din Constitu\\ia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie substanţială la înfăptuirea justiţiei, la promovarea reformei judiciare şi de drept şi activitate legislativă prodigioasă, doamnei Maria POSTOICO, preşedinte al Comisiei pentru securitatea statului şi asigurarea ordinii publice a Parlamentului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 4 aprilie 2000.
Nr. 1403-II.