DPO1406/2000
ID intern unic:  322002
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1406
din  06.04.2000
Privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători din mass-media
Publicat : 13.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 039     art Nr : 305
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în mass-media şi contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale şi morale, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Dumitru ŢURCANU - director general al Companiei de Televiziune "NIT";
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Victoria TOMUZ   - redactor-şef adjunct al Redacţiei emisiunilor radiofonice
        pentru copii şi adolescenţi a Companiei de Stat
        "Teleradio-Moldova";
Titlul onorific "Maestru în Artă"
domnului Alic BARAT   - regizor la Compania de Stat "Teleradio-Moldova".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 6 aprilie 2000.
Nr. 1406-II.