HGO316/2007
ID intern unic:  322167
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 316
din  19.03.2007
cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Anatolie GORILĂ
Publicat : 23.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 039     art Nr : 325
În temeiul art. 20 alin. (3) din Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se eliberează dl Anatolie GORILĂ din funcţia de vicedirector general al Serviciului Grăniceri, în baza cererii depuse.
PRIM-MINISTRU             Vasile TARLEV
Nr. 316. Chişinău, 19 martie 2007.