DPO1042/2007
ID intern unic:  322294
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1042
din  23.03.2007
privind conferirea de distincţii de stat    
Publicat : 30.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 043     art Nr : 204
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în consolidarea organizaţiilor de veterani, contribuţie la protecţia socială a acestora şi participare activă la educarea tinerei generaţii, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei     - preşedinte al Organizaţiei
Vasiliţa COZLOV      Veteranilor din raionul Călăraşi;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei     - preşedinte al Organizaţiei Primare
Elena SOKOLOVSKAIA   a Veteranilor nr. 12 din sectorul
      Rîşcani, municipiul Chişinău
domnului     - membru al prezidiului Organizaţiei
Mihail TOCARCIUC    Veteranilor din municipiul Bălţi.          
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1042-IV. Chişinău, 23 martie 2007.