DPO1055/2007
ID intern unic:  322301
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1055
din  28.03.2007
privind numirea în funcţie a preşedinţilor unor instanţe judecătoreşti
Publicat : 30.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 207
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5)  din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,  
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de preşedinte al instanţei judecătoreşti, pe un termen de 4 ani, următorii:
    BĂNĂRESCU Nina       - preşedinte al Judecătoriei Edineţ
    DAŞCHEVICI Grigore   - preşedinte al Judecătoriei Călăraşi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 1055-IV. Chişinău, 28 martie 2007.