DPO1057/2007
ID intern unic:  322303
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1057
din  28.03.2007
privind numirea în funcţie a vicepreşedinţilor unor instanţe judecătoreşti
Publicat : 30.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 043     art Nr : 209
În temeiul art. 116 alin. (3) şi (5)  din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,  
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, pe un termen de 4 ani, următorii:
COTRUŢĂ Iurie     - vicepreşedinte al Judecătoriei
    Botanica, municipiul Chişinău
EFROS Valeriu     - vicepreşedinte al Judecătoriei Centru,
    municipiul Chişinău
GHERASIM Dumitru   - vicepreşedinte al Judecătoriei Bălţi
RUSU Vasile     - vicepreşedinte al Judecătoriei Străşeni.
              
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1057-IV. Chişinău, 28 martie 2007.