DPO1421/2000
ID intern unic:  322309
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1421
din  14.04.2000
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Vlada-Tatiana DUMBRAVA
Publicat : 20.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 042     art Nr : 321
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul ocrotirii sănătăţii, merite deosebite în perfecţionarea procesului curativo-profilactic şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, doamnei Vlada-Tatiana DUMBRAVA, şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 14 aprilie 2000.
Nr. 1421-II.