DPO1424/2000
ID intern unic:  322312
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1424
din  20.04.2000
Privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 27.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 046     art Nr : 329
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei corale, activitate concertistică intensă şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Ştefan ANDRONIC   - dirijor al Studioului Coral "Vocile Primăverii",
          Chişinău
domnului Victor CREANGĂ   - conducător artistic al Capelei Corale "Balada",
          Hînceşti;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Victor NEVOIE     - conducător artistic al Corului "Andrieş", Chişinău
Titlul onorific "Maestru în Artă"
doamnei Valentina BOLDURAT   - dirijor al Corului "Credo", Chişinău;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Sergiu ARITON     - artist în Capela Corală Academică "Doina"
doamnei Oxana RUDKINA   - artistă în Capela Corală Academică "Doina"
doamnei Maria ŞINCARENCO   - artistă în Capela Corală Academică "Doina".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 20 aprilie 2000.
Nr. 1424-II.