DPO1425/2000
ID intern unic:  322313
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1425
din  20.04.2000
Privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 27.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 046     art Nr : 330
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la dezvoltarea comerţului şi activitate intensă de binefacere, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Valentin ZAPOROJAN   - director al Întreprinderii "Colprodcoop", Sîngerei;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Grigore BORTĂ     - preşedinte al Uniunii Cooperatiste de Consum
          "Paritas", Ialoveni
domnului Gheorghe POSTOLACHI - director al Întreprinderii Municipale
          "Piaţa Centrală", Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 20 aprilie 2000.
Nr. 1425-II.