DPO1613/2000
ID intern unic:  322323
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1613
din  17.08.2000
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Ana MELNIC
Publicat : 24.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 106     art Nr : 789
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele de stat şi participare activă la mişcarea de femei şi la viaţa socială a ţării, doamnei Ana MELNIC, consultant principal la Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 17 august 2000.
Nr. 1613-II.