DPO843/1998
ID intern unic:  322326
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 843
din  25.12.1998
Privind conferirea "Ordinului Republicii"
doamnei Zinaida JULEA (BRÎNZILĂ)
Publicat : 07.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 001     art Nr : 7
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie şi înaltă măiestrie interpretativă, doamnei Zinaida JULEA (BRÎNZILĂ), Artistă a Poporului din Republica Moldova, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 25 decembrie 1998.
Nr. 843-II.